วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป) เจ้าคณะจังหวัดพะเยา มอบเงิน 3.2 แสนบาท เป็นกองทุนบริหารโรงเรียนพินิตประสาธน์ ในโอกาสทำบุญ 106 ปี ชาติกาล

Social Share

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา มอบเงิน 3.2 แสนบาท เป็นกองทุนบริหารโรงเรียนพินิตประสาธน์ ในโอกาสทำบุญ 106 ปี ชาติกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 50 ทุน

วันที่ 10 ก.ค. 66 ที่บริเวณโดมธรรมนัส โรงเรียนพินิตประสาธน์ วัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ทางวัดและโรงเรียนได้จัดพิธีทำบุญวันเกิด 106 ปี ชาติกาลพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีต เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพินิตประสาธน์ในการอุปถัมภ์ของวัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) เมื่อครั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสูง เพื่อเป็นสถานศึกษาทางเลือกสำหรับเยาวชนด้อยโอกาส ที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อโรงเรียนรัฐ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียนมาจนถึงปัจจุบัน เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.6 มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จเจริญในหน้าที่การงานในหลากหลายอาชีพ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

โดยมี พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง พระครูโสภณปริยัติสุธี พระครูศรีวรพินิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์วัดศรีโคมคำ และพระครูสุกิตยากร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา ผู้จัดการโรงเรียนพินิตประสาธน์ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

หลังจากพระสงฆ์ 7 รูป ประกอบพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศถวาย พระเดชพระคุณ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺญมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง และทำพิธีมอบทุนการการศึกษาแแล้ว หลวงพ่อพระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดสูง ในฐานะผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์ กล่าวว่า โรงเรียนพินิตประสาธน์ จัดตั้งขึ้นโดยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ผ่านมา 63 ปี เป็นโรงเรียนวัดที่ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน เพื่อให้โอกาสสามเณร และเยาวชนได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ได้มีความรู้ความสามารถตามแต่ที่เจ้าตัวจะฝนฝายไปถึงฝั่งฝัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โรงเรียนแห่งนี้เป็นที่รักและห่วงใยของหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ท่านต้องการให้มีการสืบสานต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาสให้มีความรู้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต และสร้างคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง ช่วงที่หลวงพ่อป่วยหนักอาตมาได้อธิฐานจิตถวายแด่หลวงพ่อ ว่าพร้อมจะเสียสละอย่างเต็มกำลังสามารถสานต่องานของหลวงพ่อสืบไป

หลวงพ่อพระเทพญาณเวที กล่าวต่อว่า ปกติทางวัดและโรงเรียนพินิตประสาธน์ จะจัดงานทำบุญครบรอบวันเกิด หลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ในวันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี แต่ปีนี้พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ และคณะสงฆ์ ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณหลวงพ่อ จึงได้มาร่วมทำบุญ พร้อมได้มอบเงินกองทุน 100 ปี ชาตกาลหลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จำนวน 322,040 บาท ตั้งไว้เป็นกองทุนในการบริหารโรงเรียนพินิตประสาธน์ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 50 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

หลวงพ่อพระเทพญาณเวที กล่าวว่า โรงเรียนพินิตประสาธน์ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างครูสอนพิเศษ แต่ได้เงินสนับสนุนค่าหัวน้อยมาก ทั้งพระทั้งครูต่างช่วยกันหาเงินมาสนับสนุนโรงเรียน รวมถึงศิษย์เก่าที่คอยช่วยเหลือและคณะศรัทธาสาธุชน ได้ช่วยกันสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกวัน เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ครอบครัวฐานะยากจน มีทั้งลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์และเด็กพื้นราบ เด็กเหล่านี้ควรมีที่เรียน ได้รับความรู้ นำไปประกอบอาชีพ ไม่กลายเป็นภาระของสังคม อาตมาจึงทุ่มเทเสียสละสร้างเด็กเหล่านี้ให้มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมต่อไป

Cr. สุรพล ลัดลอย พะเยา

เรื่องมาใหม่