วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

(มีคลิป) จังหวัดพะเยา จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง สืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล

Social Share

จังหวัดพะเยา จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง สืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 5 มี.ค. 66 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผวจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง สืบชะตากว๊านพะเยา ประจำปี 2566 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง โดย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีพ่อขุนงำเมือง บูรพกษัตริย์ องค์ที่ 9 แห่งเมืองภูกามยาว เสร็จแล้วลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง ตามด้วยการแสดงฟ้อนบวงสรวงพญางำเมือง จากวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง นำโดยพระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระเถรานุเถระ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เมืองพะเยา

จากนั้นได้มีเป็นการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิพ่อขุนงำเมือง แก่นักเรียน นักศึกษา สามเณร จำนวน 70 ทุนๆ ละ 2,000 บาท จากนั้นเป็นพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ตามประเพณีล้านนา เป็นเสร็จพิธีภาคเช้า และภาคบ่ายจะมีขบวนแห่อัญเชิญเครื่องสักการะมาถวายพ่อขุนงำเมือง จาก 9 อำเภอ และการแสดงฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง โดยช่างฟ้อนจิตอาสา จากหน่วยงาน ชุมชน และประชาชน จำนวน 1,000 คน

พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค.30 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในขณะนั้น) เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี จากนั้น จ.พะเยาได้ถือเอาวันที่ 5 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนงำเมือง ด้วยการจัดพิธีบวงสรวง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในช่วงเช้า ภาคบ่ายเป็นขบวนแห่อันเชิญเครื่องสักการะจาก 9 อำเภอของ จ.พะเยา

ระหว่างรอขบวนแห่ ช่างฟ้อนที่มารวมตัวซ้อมกว่า 1,500 คน ต่างอ่อนเพลีย นั่งพักผ่อนบนพื้นลานอนุสาวรีย์ฯ ครั้นขบวนมาถึงจึงพร้อมใจกันยืนเข้าแถวเป็นระเบียนต้อนรับขบวนแห่ฯ เมื่อขบวนมาครบแล้วช่างฟ้อนจึงทำการฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง จบแล้วเป็นการฟ้อนเล็บของกลุ่มพลังมวล เป็นเสร็จพิธีประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2566