วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ผู้ใหญ่ใจดี ส่งมอบ “ถุงความสุข” ให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จับสลากของขวัญ เล่นหีบเพลงสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงวัย

Social Share

ผู้ใหญ่ใจดี นำถุงความสุขไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จับสลากของขวัญ เล่นแอคคอร์เดียน (หีบเพลง) บรรเลงเพลงสร้างความสนุกสนานเบิกบานใจแก่ผู้สูงวัย

ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา กลุ่มวัยรุ่นสัมพันธ์ โดยผู้ใหญ่ใจดี ประกอบด้วยพ่อค้า คหบดีใน จ.พะเยา โดย อาจารย์สมฤทธิ์ สุวรรณกรินทร์ , นายกู้เกียรติ ดำรงวิริยะนุภาพ , นายสังสรรค์ นิลประภา ผจก.ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อ.เด่นชัย ได้นำ “ถุงความสุข” ภายในบรรจุเครื่องดื่มชูกำลัง นมข้น นมผง ขนม อาหารแห้ง สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงบ้านห้วย หมู่ 3 หมู่ 4 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งมี คุณทองจันทร์ แก้วแปลงจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสตรีในพื้นที่ให้การต้อนรับ และผู้สูงอายุจำนวน 40 คน มารอรับถุงความสุข

นายกู้เกียรติ ดำรงวิระยะนุภาพ กล่าวว่า ผู้ใหญ่ใจดีประกอบด้วยพ่อค้า นักธุรกิจหลากหลายอาชีพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ที่มีคุณอนันต์แก่ชุมชน เป็นต้นแบบที่ดีของลูกหลานต่อการพัฒนาบ้านเมือง สร้างความรักความสามัคคี แก่ชุมชนสืบต่อกันมา ด้วยสำนึกในคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้สมทบทุนทรัพย์จัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพและจำเป็นต่อชีวิตประจำของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง บรรจุเป็นถุงความสุข มามอบให้ และฝากความห่วงใยๆไปยังผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ พร้อมถือโอกาสมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับผู้โชคดีทั้งที่มาร่วมกิจกรรมและผู้ป่วยที่ไม่สามารถมาได้ ด้วยการจับสลากหาผู้โชคดี
ก่อนมอบถุงความสุข นายรังสรรค์ นิลประภา ผจก.ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาเด่นชัย ได้เล่นดนตรี ด้วยแอคคอร์เดียน (หีบเพลง) บรรเลงเพลงย้อนยุคให้ผู้สูงอายุได้รับฟังและร่วมร้องรำ สร้างความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เบิกบาน อย่างมีความสุข จากนั้นได้มอบ “ถุงความสุข” แก่ผู้สูงอายุ และจับสลากของขวัญ ก่อนแยกย้าย