วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

(มีคลิป) วัดศรีโคมคำ ร่วมกับ จังหวัดพะเยา บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ ประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า ถวายพุทธบูชาและถวายพระราชกุศล

Social Share

วัดศรีโคมคำ ร่วมกับ จังหวัดพะเยา บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ ประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า (ปางโปรดพญาธูมสิขีนาคราช) น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 22 ธ.ค. 65 วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ร่วมกับ จ.พะเยา บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จัดพิธีเททองหล่อองค์พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า (ปางโปรดพญาธูมสิขีนาคราช) น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งเมืองพะเยา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ มณฑลพิธีลานหน้าวิหารพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง โดยมี พระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมืองพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส

ด้วยวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ร่วมกับจังหวัดพะเยา และพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ได้ระลึกถึงมหามังคลานุสรณ์ 531 ปีพระเจ้าตนหลวง 927 ปี อาณาจักรภูกามยาว และ 45 ปี จ.พะเยา ซึ่งเป็นปีมหามงคลกอปรกับบริเวณโบราณสถานพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง และเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ มีองค์พระธาตุจอมทอง ที่มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างองค์พระปฏิมา พระเจ้าตนหลวง และประวัติศาสตร์เมืองพะเยา

ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง โดยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง พร้อมด้วยจังหวัดพะเยา พุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ตลอดถึงหน่วยงานราชการ คฤหบดีและภาคเอกชน โดยอุปถัมภ์ของ บริษัทโฮมสุขภัณฑ์ จำกัด จึงได้พร้อมใจกันจัดสร้างพระพุทธรูป พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า (ปางโปรดพญาธูมสิขีนาคราช) เพื่อเป็นพุทธานุสสติ และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของเมืองพะเยาสืบไป

พิธีเททองหล่อองค์พระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า ( ปางโปรดพญาธูมสิขีนาคราช) ณ มลฑณพิธีวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง มีพระเถราจารย์ นั่งปรกอธิฐานจิต 4 รูป 1.พระครูประภัศร์ธรรมรังษี เจ้าคณะตำบลศรีภูมิเขต 5 วัดกู่เต้าวนาราม จ.เชียงใหม่ 2.พระครูสังวรวรคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา เจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้ว 3.พระครูวิศิษฏ์สรการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ 4.ครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง เจ้าอาวาส วัดฟ้างำเมือง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป นำโดย พระครูสุภัทรพรหมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดหย่วน อ.เชียงคำ ซึ่งพระศรีศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า ( ปางโปรดพญาธูมสิขีนาคราช) เมื่อหล่อเสร็จแล้วจะมีความสูงพร้อมฐาน 2.6 เมตร นำไปประดิษฐาน ณ หอคำ บนพระธาตุดอยจอมทองต่อไป

Cr. สุรพล ลัดลอย พะเยา