วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. มอบรถบัสปรับอากาศ มูลค่ากว่า 4 ล้านและทุนให้ นศ.เรียนดีกว่า 1 แสนบาท

Spread the love

24 ก.ค. 63 : ที่หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกร แสงสุข พิทยานุกุล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สยาม เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ผลิตภัณฑ์ สมูท อี และเดนทิสเต้ ทำพิธีส่งมอบรถบัสปรับอากาศ ขนาด 35 ที่นั่ง ตกแต่งสติกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 3,695,825 บาท เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ ในกิจกรรมต่างๆ และอีกกว่า 3 แสนบาท นำไปปรับปรุง ห้องปฎิบัติการเภสัชเคมี รวมเงินทั้งหมด 4 ล้านบาท โดยมี โดยมี นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ เภสัชกร วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

ขณะเดียวกัน รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง พิมลพรรณ พิทยานุกุล ยังได้มอบเงินทุนการศึกษาอีก 1 แสนบาท ให้กับนักศึกษาที่เรียนดี ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งทางคณะฯ ก็จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป