วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

8 ส.ค. การไฟฟ้าสะเมิงประกาศดับไฟฟ้าช่วงเช้า-เย็น

7 ส.ค. 63 : นายประสาร หน่อแก้ว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสะเมิง ออกประกาศแจ้งแผนการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสะเมิง มีแผนดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนสาย ตั้งแต่ข้างร้านสิงห์โตททองถึงหน้าวัดศาลา หมู่ที่ 4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. มีผลทำให้กระแสไฟฟ้าบ้านศาลา บ้านป่ากล้วย ต.สะเมิงใต้ ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ในห้วงเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อโดยตรงที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสะเมิง โทร.053-487123