วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่สองหมู่บ้านในอำเภอปาย

Social Share

รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่สองหมู่บ้านในอำเภอปาย

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่สถานพยาบาลบ้านดอยผีลู ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์หมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่บ้านดอยผีลู และบ้านแม่นะ อำเภอปาย โดยได้ประชุมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมมาตรการในการให้ความช่วยเหลือละบรรเทาภัยการขาดน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ยังได้ไปตรวจดู สภาพบ่อน้ำในหมู่บ้านผีลู ที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงสภาพของบ่อน้ำดังกล่าว เพื่อให้พร้อมในการรองรับการใช้น้ำของงประชาชนต่อไป

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล