อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดประกวด Pai China Queen 2 คนสวยยืนหนึ่งแบบไม่จำกัดเพศ

Social Share

อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดประกวด Pai China Queen 2 คนสวยยืนหนึ่งแบบไม่จำกัดเพศ

ค่ำคืนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน และมอบรางวัล การประกวด Pai China Queen 2 คนสวยยืนหนึ่งแบบไม่จำกัดเพศ ในงาน ปาย Chaina ครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการประกวด Pai China Queen 2

  • รางวัลชนะเลิศ มงกุฏ สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ คุณจิรัชญา ส่าเหล่วา
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ได้แก่ คุณประภัสสรา น้อยพิมาย
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ คุณกชกร ภักดี
  • รองชนะเลิศอันดับ 3 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ คุณนลินนารา ผดุงกิจ
  • รองชนะเลิศอันดับ 4 สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ คุณชุดา ไพศาล
  • รางวัลขวัญใจมหาชน สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ คุณไปรยา ศักดิ์โชคหิรัญ

สำหรับงาน ปาย ไชน่า ครั้งที่ 2 เป็นการจัดงานที่ได้นำเอาวัฒนธรรมจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นแนวคิดหลัก ซึ่งหมู่บ้านสันติชล เป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ของความเป็นจีน มีทะเลหมอกหยุนไหล เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง มีครบทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าประทับใจ จึงเป็นการจัดงานที่ได้ผนวกรวม กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประกวด เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความสวย ความฉลาดซ่อนอยู่ในตัว เน้นการประกวดความสามารถ และความคิดเชิงสร้างสรรค์

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล