วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

คลังเมืองสามหมอก พัฒนาผู้ประกอบการโอทอป ภายใต้สโลแกน “มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา”

Spread the love

คลังเมืองสามหมอก พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าช่วงโควิด-19 ภายใต้สโลแกน “มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา”

1 กันยายน 2563 : ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน , นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.) จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ภายใต้สโลแกน”มนต์เสน่ห์เมืองสามหมอก กรุ่นกลิ่นหอมกาแฟแห่งขุนเขา” โดยหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการคลังได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกฟรี พร้อมทั้งจัดตั้งบูธให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องการเงิน การธนาคาร และการประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ โดย ธนาคารและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

นอกจากนี้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมในงานมากมาย เช่น ตลาดนัดกระทรวงการคลัง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP บูธจำหน่ายแพคเกจการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ เกษตรกรรายย่อย ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP ให้มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการระบายผลผลิตของเกษตรกร ซึ่ง คบจ. คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดเป็นสำคัญ โดยคาดว่าจะช่วยเยียวยาทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายกาแฟ ผู้ประกอบการด้านที่พักและการท่องเที่ยว สินค้า OTOP ผู้ประกอบธุรกิจ SME เกษตรกรรายย่อย เป็นการประชาสัมพันธ์ เผพแพร่สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จักและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เชิญชวนส่วนราชการ และประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าทุกวันอังคารของต้นเดือน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน