วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

คลินิกมลพิษออนไลน์จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินอาการเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทราบผลทันที เพื่อรักษาต่อคลินิกในโรงพยาบาล 4 แห่งของเชียงใหม่

Social Share

คลินิกมลพิษออนไลน์จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินอาการเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทราบผลทันที เพื่อรักษาต่อคลินิกในโรงพยาบาล 4 แห่งของเชียงใหม่

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์มลภาวะทางอากาศหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกปี และมีแนวโน้มว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ในระยะยาว กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งคลินิกมลพิษขึ้นตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นคลินิกเฉพาะทางที่เน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประเมินสถานการณ์มลภาวะ ประเมินจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคจากมลภาวะทางอากาศ ใช้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการออกมาตรการเด็ดขาด เพื่อลดการเจ็บป่วยของประชาชน ควบคู่กับการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการรักษา และกลับไปใช้ชีวิตปกติ โดยเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์ของคลินิกมลพิษออนไลน์ โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งและเปิดให้บริการคลินิกมลพิษในโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสันทราย และ โรงพยาบาลแม่วาง เพื่อรองรับการรักษาโดยแพทย์อาชีวอนามัย

สำหรับคลินิกมลพิษออนไลน์ เป็นช่องทางสำหรับให้ประชาชนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น โดยสามารถประเมินอาการของตนเอง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทราบผลเบื้องต้นได้ในทันที เพื่อให้ประชาชนประเมินอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และรับรู้คำแนะนำเบื้องต้นได้ทันทีผ่านช่องทาง official line และเวปไซต์ www.pollutionclinic.com ซึ่งประกอบด้วย 1.หมวด สถานการณ์และมลพิษทางอากาศ 2.หมวด ผลกระทบต่อสุขภาพ 3.หมวด การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 4.หมวด การจัดสภาพแวดล้อมป้องกันฝุ่นละออง และ 5.หมวด การรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ เมื่อประเมินแล้วสามารถที่จะติดต่อเข้ารับการรักษาได้ที่คลินิกมลพิษทั้ง 4 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับสถิติผู้รับบริการคลินิกมลพิษออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงหมอกควันที่ผ่านมา (1 มกราคม – 10 เมษายน 2566) มีผู้มารับบริการจำนวน 41 คน จำแนกตามกลุ่มอายุที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุด พบว่า ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป , 41-59 ปี และ 21-40 ปี สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เข้าใช้บริการมากที่สุด ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ , โรคตา , โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคผิวหนัง ตามลำดับ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถรับการประเมินอาการเบื้องต้นจากการได้รับผลกระทบจากหมอกควัน หรือเข้าไปศึกษาข้อมูลความรู้ การปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 PM ผ่านทางคิวอาร์โค้ด

เรื่องมาใหม่