วันศุกร์, 25 กันยายน 2563

(คลิป) พ่อเมืองเชียงใหม่ เยียมเยี่ยนผู้สูงอายุชาวปะกาเกอะญอ อายุ 115 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าสิ่งของ ให้แก่ผู้สูงอายุชาวปะกาเกอะญอ อายุ 115 ปี ที่บ้านทาเหนือ อำเภอแม่ออน

23 ส.ค. 63 : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าสิ่งของให้แก่ นางลิแพะ บุญมา อายุ 115 ปี ผู้สูงอายุชาวอำเภอแม่ออน ที่บ้านเลขที่ 13/6 หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน พร้อมอวยพรขอให้คุณยายมีสุขภาพที่แข็งแรง และจิตใจแจ่มใส

นางลิแพะ บุญมา เป็นผู้สูงอายุชาวปกาเกอะญอ มีบุตร ธิดา 4 คน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติ ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเดินขึ้นลงจากบ้านได้ และสื่อสารได้ด้วยภาษาปกาเกอะญอและภาษาพื้นเมือง