วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

กระทรวงวิทย์ฯ พัฒนาความคิด สนุกวิทย์ในครัวเรือน สู่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

Social Share

กระทรวงวิทย์ฯ พัฒนาความคิด สนุกวิทย์ในครัวเรือน สู่นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หวังสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนใต้เรียนรู้อย่างยั่งยืน ในมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.สงขลา

เมื่อวันที่ (15 มิถุนายน 2561) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขนทัพความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใกล้ตัวให้เข้าถึงเยาวชนภาคใต้ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม หวังสร้างแรงกระตุ้นให้ใส่ใจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ครั้งนี้ กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่วนเวียนอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราทุกคน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชีวิตกับวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่เราต้องพบเจอ

โดยได้นำนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์มาจัดแสดง เพื่อให้เห็นถึงมุมมองการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมในครัวเรือนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งนำความรู้จากนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้ขยะลดน้อยลงและช่วยย่อยสลายได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากชานอ้อยแทนการบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เป็นต้น ซึ่งเป็นที่สนใจแก่เด็ก ๆ เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ขณะที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ช่วยตรวจสอบและรับรองสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวันให้ได้มาตรฐาน

จัดแสดงความรู้เรื่องการอ่านฉลาก GDA ความรู้เรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและข้อควรระวังที่แฝงมากับการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธี เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเมลามีนที่ผลิตจากสารเคมีฟอร์มาลดีไฮด์และเมลามีน ซึ่งทั้ง 2 สารเคมีนี้สามารถหลุดออกมาลงสู่อาหารได้หากผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน หรือนำไปเข้าไมโครเวฟโดนความร้อนสูง และเมื่อสะสมมากๆ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้ในอนาคต นอกจากนี้ยังแนะนำการใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์บริการอีกหลากหลาย ซึ่งมีเยาวชนและผู้สนใจเรียนรู้เป็นจำนวนมากเช่นกัน

ทางด้านของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำเสนอแนวคิดกินอยู่รู้ค่าและส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจและรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น นวัตกรรมกระดาษฟางข้าวอินทรีย์ ความรู้เรื่องพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ทั้งนี้ความรู้เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจว่าการกินอยู่รู้ค่าสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างไรในอนาคต

ทั้งหมดนี้ คือเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งได้จากการเข้ามาเรียนรู้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายในงานมหกรรมวิทย์ฯ ครั้งนี้ พร้อมทั้งเยาวชนจะได้พัฒนาทักษะ ได้ลงมือทำและสัมผัสกับการเป็นนักคิด นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ICC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02-577-9960