วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

แม่ทัพน้อยที่ 3 บูรณาการ 9 จังหวัดภาคเหนือ เร่งแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 62

Social Share

พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมระวังเมือง พล.ร.7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลำปาง น่านและจังหวัดลำพูน พร้อมผู้อำนวยการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 9 จังหวัดเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดัยภาค ส่วนหน้า ปี 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ปัจจุบัน ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า ได้สั่งการให้ชุดรณรงค์ฯลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควันเพื่อขอความร่วมมือกับประชาชนให้งดการเผาป่า เผาเศษวัชพืช เผาขยะในพื้นที่ของตนเอง

ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งด้านแผนงาน กำลังพลและเครื่องมือเพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกัน ตั้งเป้าลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันให้ได้มากที่สุด อันเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และนโยบายของรัฐบาล