วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2565

กศน.สบเมย kick off ติดตามนักเรียนตกหล่นตกเกณฑ์ทางการศึกษา 2,106 คน เข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง


กศน.สบเมย kick off ติดตามนักเรียนตกหล่นตกเกณฑ์ทางการศึกษา 2,106 คน เข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตเรียนรู้ตามวัย อ่านออกเขียนได้ไม่ถูกเอาเปรียบทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านการศึกษา (TPMAP)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอสบเมย นายผะอบ บินสะอาต นายอำเภอสบเมย ได้เดินทางเปิด โครงการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ต้านการศึกษา (TPMAP) โดย นายวิสุทธิ์ สุรินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสบเมย เปิดเผยว่า ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสบเมย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 kikoff ดึงเด็กนักเรียนตกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้เกิดชื้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งนี้ กศน.อำเภอสบเมยได้ตระหนักและ เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาชั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ต้านการศึกษา (TPMAP) อำเภอ สบเมย พบว่ามีสถิติครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จำนวน 2,106 ครัวเรือน มีประชาชนที่มีรายชื่อในเกณฑ์สำรวจเรียนหลักสูตรการศึกษานอก ระบบระดับการศึกษาขั้นฟื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 18 คน หลักสูตรส่งเสริม การรู้หนังสือไทย จำนวน 106 คน สามารถพัฒนาได้ จำนวน 1,982 ครัวเรือน เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและให้บริการการศึกษาสำหรับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านการศึกษา ทาง กศน.สบเมย ได้จัดกิจกรรม รถโมบายการศึกษา/กศน.เคลื่อนที่/เยี่ยมครัวเรือน ระหว่าง วันที่ 18 พฤษภาคม2565 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้ร่วมกับทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ต้านการศึกษา (TPMAP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านการศึกษาได้รับบริการการศึกษา

ด้าน นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย ระบุว่า การศึกษามีความสำคัญทุกช่วงวัยของชีวิตประชาชน ฝากความหวังไว้กับเจ้าหน้าทุกคนให้มุ่งมั่นในการทำงานด้านส่งเสริมการศึกษา อำเภอสบเมยพร้อมสนับสนุนทุกรูปแบบเพื่อให้การขับเคลื่อนการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา อ่านออกเขียนได้ เข้าใจ ไม่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่ถูกเอาเปรียบ