วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566

อพท. น่าน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “วันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี” มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

Social Share

อพท. น่าน เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “วันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี” มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัดน่าน จัดงาน “วันมรดกน่าน สืบสานมรดกไทย และวันรำลึกพระเจ้าน่าน สืบสานตำนานนันทบุรี” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่านทุกพระองค์ โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาอัตลักษณ์น่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ณ ลานหน้าข่วงเมืองน่าน และลานข่วงน้อย ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน

 

นายณัฐกิตต์ กุมพะยาน เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. กล่าวว่า งานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงาน ภายในงานมีกิจกรรมให้ได้เรียนรู้ ซึ่งในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จะเป็นการนำเรื่องราวของดั้งเดิมมาจัดกิจกรรมและการแสดงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจความเป็นอัตลักษณ์เมืองน่าน แต่ในส่วนของ อพท. และเครือข่ายน้องๆเยาวชนกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมมหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดน่าน ตอน “ปั๋นศิลป์ ถิ่นน่าน สร้างสรรค์” @Nan Experience&Creative Space และกาดหมั้ว คัวศิลป์ โดยใช้พื้นที่ลานข่วงน้อย ให้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายงานด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ที่เป็นความร่วมสมัยและต่อยอด ซึ่งต้องการเล่าเรื่องราวการเดินทางของการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์มาแล้ว 8 ครั้ง จึงอยากให้พื้นที่ครั้งนี้ เป็นพื้นที่แบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เครือข่ายและการพัฒนางานศิลป์ งานคราฟท์ งานหัตถกรรม

โดยจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ทำให้ได้ผลผลิต เช่น กิจกรรมประกวดลายผ้า ทำให้ได้ลายผ้าใหม่ๆจากแรงบันดาลใจ กลายเป็นไอเดียลายกราฟฟิค จนนำไปสู่การทอเป็นชิ้นงานได้สำเร็จและสามารถสร้างมูลค่าชิ้นงานได้ การประกวดต่อยอดขนม อาหารท้องถิ่นสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ประกอบการด้านที่พักและโรงแรมจะเชื่อมต่อเพื่อนำไปบริการให้นักท่องเที่ยวให้รู้จักกับอาหารและขนมของเมืองน่าน ที่ถูกยกระดับและสร้างสรรค์ ซึ่งได้นำมาแสดงในงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสื่อสารและเล่าเรื่องการเดินทางของความร่วมสมัย การสร้างสรรค์ต่อยอดจากภูมิปัญญา และการสร้างสรรค์พลังของเด็กและเยาวชนที่ร่วมขับเคลื่อน

ภายในงาน มีภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมเรียนรู้ลงมือทำมากถึง 25 บูธ กาดหมั้วครัวละอ่อน เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน การประกวดต่อยอดอาหาร (อาหารคาว) จากวัตถุดิบในท้องถิ่น เมนูท้องถิ่นยกระดับและต่อยอด ผ่านความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอรูปแบบใหม่ ยกระดับเป็นอาหารฟิวชั่นสร้างสรรค์ สู่มาตรฐานระดับร้านอาหาร โรงแรม หรือธุรกิจอาหาร กิจกรรมการแสดง การละเล่น และการเสวนาเพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะพื้นบ้าน งานสร้างสรรค์ จากทุนทางวัฒนธรรมได้ออกสู่สาธารณะ นิทรรศการงานศิลปะ กลุ่ม”น่านสีน้ำ” และ กลุ่ม”น่านศิลป์” การแสดงดนตรีโฟล์คซองสร้างสรรค์ Craft and Folk songs