วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และพาณิชย์ฯ เชียงใหม่ ลงตลาดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ

11 พ.ย. 2018
946
Social Share

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตลาดในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

11 พ.ย. 61 : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยนายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการ mobile Application ถุงเงินประชารัฐ สรุปดังนี้

โดยเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ ตลาดสดศิริวัฒนา ต.ช้างเผือก และตลาดสดสันป่าข่อย ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน จากการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ทำให้ร้านค้าได้รับรู้ และมีความเข้าใจโครงการมากขึ้น ซึ่งมีร้านค้าสนใจเข้าร่วมโครงการโดยจะสมัครและยื่นเอกสารการสมัครผ่านผู้จัดการตลาดสด เพื่อให้ผู้จัดการลงชื่อรับรองในเอกสารการสมัคร และนำเข้าระบบการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป

นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ ร้านนารานุสรณ์ เลขที่ 11 ซอย 7 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก และร้านเอ็มสมายล์ คอสเมติคส์ เลขที่ 46 9/9 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งร้านค้าทั้ง 2 แห่ง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการฯ และร้านค้าทั้ง 2 แห่ง มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้บริการ จึงได้ทำการสอบถามเกี่ยวกับการใช้บัตรฯ ผู้ถือบัตรมีความประทับใจในโครงการฯ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร้านค้าที่ให้บริการอยู่ใกล้บ้าน ทำให้ได้รับความสะดวก แต่ยังมีปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนรหัส 6 หลัก และบางรายเป็นผู้สูงอายุ จำรหัสไม่ได้ หรือทำการเปลี่ยนรหัสไม่เป็น จึงทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้รับฟังปัญหาและได้นำเสนอให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทราบแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

เรื่องมาใหม่