วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

“เชฟตัวจิ๋ว” โรงเรียนกฤษณพรรณ โชว์ฝีมือทำแซนวิส แสนอร่อย หนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

Social Share

“เชฟตัวจิ๋ว” โรงเรียนกฤษณพรรณ โชว์ฝีมือทำแซนวิส แสนอร่อย หนึ่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงกลด วิชชโลกา ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ เปิดเผยว่า โรงเรียนกฤษณพรรณ นอกจาก การเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียน อนุบาลกฤษณพรรณ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งในวันนี้ ได้มีการให้เด็กในระดับชั้นอนุบาล 2 ได้เปิดโลกการเรียนรู้ ทำอาหารรับประทานเองง่าย จากวัตถุดิบพืชผักปลอดสารในโรงเรียน ซึ่งทางคุณครู ได้ให้เด็กๆ อนุบาล 2 ช่วยกัน เก็บผักสลัดจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรผักปลอดสารของโรงเรียน เพื่อ นำกลับไปทำกิจกรรม โดย ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำกิจกรรม Cooking เมนูแซนวิชแสนอร่อย โดย น้องๆ ช่วยกัน เก็บผักเอง ทำแซนวิสเอง และ ชิมฝีมือตัวเองด้วย

กิจกรรม Cooking วันนี้ถือว่า เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กอนุบาลรู้จักพืชผัก วัตถุดิบ ขั้นตอนในการประกอบการทำแซนวิส

Cr. สุกัลยา บัวงาม