วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

(มีคลิป) ทีมสุขภาพจิตเขตภาคเหนือ ชวน “วัดใจ” ตนเองและคนรอบข้าง ผ่าน วัดใจ.com ค้นหากลุ่มเสี่ยงช่วยประชาชนลดความเครียด ซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย

Social Share

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 จังหวัดเชียงใหม่ และทีมสุขภาพจิตเขตภาคเหนือ เชิญชวนประชาชน “วัดใจ” ตนเองและคนรอบข้าง ผ่าน วัดใจ.com

วันที่ 5 พ.ย.64 ทีมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 “สุขภาพจิตไทย…วัดใจไปพร้อมกัน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเข้าใจสภาพจิตใจของตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ถ้าเรารู้เราก็สามารถจัดการหรือขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ อสม. หรือเครือข่ายในพื้นที่ได้ทันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรง การรณรงค์เรื่องการ “วัดใจ” ของกรมสุขภาพจิตและทีมสุขภาพจิตในเขตภาคเหนือตอนบนจึงเป็นเรื่องที่ดีและพร้อมสนับสนุนงานด้านสุขภาพจิต ด้วยคนไทยทุกคนจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขในการดำเนินชีวิต โดยมีทีมสุขภาพจิตเขตภาคเหนือตอนบน อสม. จิตอาสา และเครือข่ายในชุมชนร่วมให้การสนับสนุน และการจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564

ในครั้งนี้ ก็ได้รับความช่วยเหลือด้านสถานที่จากเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมโดยมี อสม. และเครือข่ายสาธารณสุข ที่จะได้นำเครื่องมือ “วัดใจ” ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ อสม. บุคลากรสาธารณสุข ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตลอดจนประชาชนประเมินตนเองด้านความเครียด ภาวะหมดไฟ ความเสี่ยงฆ่าตัวตาย และภาวะซึมเศร้า ซึ่งจะทราบผลการประเมินทันที พร้อมมีช่องทางขอรับการปรึกษา

ด้าน นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นช่วงสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ในปีนี้กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย…วัดใจไปพร้อมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านสุขภาพจิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) และในอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ให้ประชาชนหมั่นประเมินสุขภาพจิตหรือวัดใจตนเองและคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอเป็นการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย และภาวะอ่อนล้าหมดไฟ ผ่าน www.วัดใจ.com

การรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตในเขตภาคเหนือตอนบน ทีมสุขภาพจิตได้สนับสนุนสื่อสุขภาพจิตให้กับเครือข่ายสาธารณสุขใน 8 จังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมตรวจวัดใจและให้คำปรึกษาประชาชนในพื้นที่ และได้จัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานมีกิจกรรม ตรวจวัดใจ ตรวจวัดระดับความเครียดด้วยเครื่อง Bio Feedback ตรวจวัดพัฒนาการเด็กให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตรายบุคคล และแจกสื่อความรู้สุขภาพจิต ทุกกิจกรรมฟรี โดยได้เชิญ อสม. จิตอาสา บุคลากรสาธารณสุข สถานศึกษา สถานประกอบการ ร่วมในงานซึ่งเป็นการบูรณาการสุขภาพจิตไปในทุกเครือข่ายเพื่อช่วยกันวัดใจ คัดกรอง และค้นหาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวน อสม. จิตอาสา บุคลากรสาธารณสุข สถานศึกษา สถานประกอบการ และประชาชนทุกกลุ่มวัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 “สุขภาพจิตไทย…วัดใจไปพร้อมกัน” ในแบบ new normal ตามวันและเวลาดังกล่าว