วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

ห้องฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่เน้นย้ำความปลอดภัย 2 ระดับ ต่อผู้มาใช้บริการ หากมีเหตุชุลมุนตีกัน ทำร้ายกันในห้องฉุกเฉิน

ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการหากมีการเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน พร้อมออกมาตรการ การรักษาความปลอดภัย 2 ระดับ เพื่อกันเหตุชุลมุนความรุนแรงทะลักเข้ามาในห้องฉุกเฉินเกิดขึ้น

ผศ.นพ.บริบูรณ์  เชนธนากิจ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงถึงความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการในห้องฉุกเฉินว่า เนื่องจากห้องฉุกเฉินเปิดให้บริการ ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะมีผู้มารับบริการทุกประเภทเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ และเจ็บป่วย ในกรณีที่มีเหตุชุลมุนกันจะมีเกิดขึ้นบ้าง เนื่องจากญาติผู้ป่วยจะเป็นห่วงญาติว่าเข้ามารับการรักษาแล้วจะได้รับการรักษาดีหรือเปล่า จึงต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าทางโรงพยาบาลได้มีกฎหมายการคัดแยกผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในห้องฉุกเฉิน โดยกระบวนการคัดแยกผู้ป่วย 5 ประเภท คือได้มีการเรียงลำดับความเร่งด่วน กรณีที่เป็นผู้ป่วยวิกฤติมาก จะเป็นระดับที่ 1 ซึ่งได้มีการคัดแยกตามหลักสากล และทางกฎหมาย หากมีการขัดขวางการปฏิบัติงานของแพทย์หรือพยาบาล โดยเฉพาะในกรณีที่เราทำการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ ทำให้การรักษาไม่ทันท่วงที ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะยิ่งเสี่ยง อันตรายถึงชีวิต หรือพิการได้มากขึ้นกว่าเดิม

ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ชุลมุน ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินเกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งหากเป็นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉินจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน โดยห้องฉุกเฉินจะมีประตู 2 ชั้น กันพื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อไม่ให้มีเหตุชุลมุนเข้าถึง หากมีเหตุรุนแรงทะลักเข้ามา จะมีการขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านหน้าห้องฉุกเฉิน รวมทั้งไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล แต่หากในกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาทด้านนอกโรงพยาบาลจะมีการแจ้งไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัย ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณใกล้เคียงกำลังเข้ามารับการรักษาที่เรา เพื่อให้เตรียมตัวและเฝ้าระมัดระวังต่อไป

จึงอยากให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการทุกท่านเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยในการทำงานของห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และขอความร่วมมือญาติของผู้ป่วยให้เชื่อมั่นในการรักษา และขอให้รออยู่บริเวณด้านนอกเพื่อไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานเของเจ้าหน้าที่ แพทย์ และพยาบาล