วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

(คลิป) วัดโลกโมฬี เชียงใหม่ตั้งโรงทานพร้อมแจกขวัญถุง รวมวันละ 10,000 บาทให้กับประชาชนช่วงวิกฤตโควิด

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่ตั้งโรงทานพร้อมแจกขวัญถุง รวมวันละ 10,000 บาทให้กับประชาชนช่วงวิกฤตโควิด ตั้งใจจะแจกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

4 พ.ค. 63 : ที่วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี ได้ตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และได้แจกเงินขวัญถุงให้กับพี่น้องประชาชนด้วย โดยแจกรวมวันละ 10,000 บาท ซึ่งมีประชาชนยืนรอเข้าแถวยาวกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อที่จะมารับของจากโรงทานและรับเงินขวัญถุง

พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดโลกโมฬี เปิดเผยว่า การตั้งโรงทานนั้นทางวัดได้ทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศเคอร์ฟิวแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จากเดิมมีผู้มารับของจากโรงทานจากหลักร้อยกลายป็นหลักพันคน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ที่นำสิ่งของ ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ไข่ไก่ และสิ่งของต่างๆ มามอบให้ บางคนก็นำเงินสดมามอบให้ ดังนั้น ทางวัดจึงได้นำเงินที่ได้มา นำมาแจกเป็นขวัญถุงให้กับประชาชน แต่มีเงื่อนไขว่า ผู้ที่จะได้รับเงินนั้นจะต้องเป็นคนที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางวัด ซึ่งคนที่ลงทะเบียนจะเป็นกลุ่มที่ทางวัดได้สำรวจว่า กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ เคยทำงานอะไร ปัจจุบันประกอบอาชีพหรือตกงาน แล้วมีความต้องการอยากทำงานอะไร หรือฝึกอาชีพอะไร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ก็จะได้รับป้ายห้อยคอ ที่จะเข้ามารับของจากโรงทาน และได้รับเงินขวัญถุง โดยทางวัดนั้นได้นำเงินที่ได้รับบริจาคมา นำไปแลกเป็นธนบัตรฉบับละ 20 บาท ในแต่ละวันตั้งใจจะแจกเงินรวมวันละ 10,000 บาท โดยจะทำการแจกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็จะได้รับเพียงของจากโรงทานเท่านั้น แต่จะไม่ได้รับเงินขวัญถุง สำหรับข้อมูลของบุคคลที่ลงทะเบียนและทางวัดสำรวจไว้ ก็ยังคงเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นก็จะติดตามสถานการณ์ว่า ทางรัฐบาล หรือทางจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศผ่อนปรนหรือยกเลิกการเว้นระยะห่าง หรือให้มีการรวมกลุ่มกันได้หรือยัง หากมีการประกาศแล้ว ทางวัดจะได้ให้คนที่ลงทะเบียนนั้น มาเข้าฝึกอาชีพที่วัด ซึ่งทางวัดจะประสานไปที่อาจารย์ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่เป็นอาจารย์สอนหลักสูตรระยะสั้น เข้ามาสอนภายในวัด เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายมากขึ้น บุคคลเหล่านี้ก็จะมีอาชีพติดตัว สามารถนำไปหางาน หาเงินเพื่อนำมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไป