วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อให้ส่วนราชการจังหวัดและอำเภอใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี โดยมีหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอและถนนเวียงงาม ให้มีความสะอาดและสวยงาม