วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

Social Share

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และ โรงเรียนพุทธโศภณ ร่วมกันจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานฝ่ายบรรพชิต พระเดชพระคุณ พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร และ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระวรัญชิต สิริจนฺโท ประธานพระนักศึกษา สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ ประธานชมรมสืบสานบรรพชนล้านนา เข้าร่วมเพื่อถวายความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและนักเรียนที่ดี เป็นพลังของแผ่นดินสืบต่อไป