วันอังคาร, 20 ตุลาคม 2563

อำเภอแม่วาง พร้อมใจเดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ “ไม่เผา” ลดหมอกควัน

7 ก.พ.2563 :ว่าที่ พ.ต.อ.อมรพงษ์ พงษ์สุพรรณ ผกก.สภ.แม่วางฯ , พ.ต.ท.สามารถ บุญตันสา รอง ผกก.ป.สภ.แม่วางฯ , พ.ต.ต.บรรจง จันทร์เปียง สวป.สภ.แม่วางฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่วางฯ ร่วมบูรณาการกับอำเภอแม่วาง หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ในพื้นที่ ในกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (Kick Off) อำเภอแม่วาง ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ถนนสายสันป่าตอง-แม่วาง และจัดกิจกรรมบริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลแม่วาง