วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

เทศบาลแม่สะเรียง จัดเตรียมบุคลากรและอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกรูปแบบ

Spread the love

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทาง เข้าตรวจเช็คความพร้อม ด้านวัสดุอุปกรณ์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อร่วมประเมินความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยมี นางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสำนักปลัดฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ด้านงานป้องกัน ให้การต้อนรับ พร้อมนำวัสดุอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จัดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรณีการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยทุกรูปแบบและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

พร้อมกันนี้ทางคณะผู้บริหารฯ ได้เปิดโอกาสรับฟังถึงปัญหาและอุปสรรคในส่วนของงานป้องกัน เพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้น และ รับชมการฝึกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ OTOS ที่เข้าร่วมฝึกระดับจังหวัดที่ผ่านมา

เรื่องมาใหม่