วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

จากความประทับใจสู่การช่วยเหลือ พระอาจารย์ฮวด และศิษยานุศิษย์ มอบรถ รพ.ฉุกเฉิน ให้ รพ.แม่สะเรียง

Social Share

จากความประทับใจสู่การช่วยเหลือ พระอาจารย์ฮวด และ ศิษยานุศิษย์ มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางร่วมในพิธีรับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉินและอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จาก พระชัยฮวด อุปสันโต(พระมาเลเซีย) เจ้าสำนักสงฆ์ศิริมะน้ำ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ จาก 6 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศสิงคโปรื มาลาเซีย อินโดนีเซีย ไทย จีน และ ออสเตเรเลีย ในการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อซื้อรถฉุกเฉินและเครื่องช่วยหายใจมอบให้กับทางโรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยมอบให้กับทาง นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยมี นายดำรงค์ นันยบุตร สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรถฉุกเฉิน มูลค่า 2,200,000 บาท เครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 450,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,650,000 บาท เพื่อใช้สำหรับส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นที่อยู่ภายใน จ.แม่ฮ่องสอน และนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มศักยภาพในการส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

พระชัยฮวด อุปสันโต (พระมาเลเซีย) เจ้าสำนักสงฆ์ศิริมะน้ำ เปิดเผยว่า การส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจาก ความประทับใจในการให้บริการของพยาบาลท่านหนึ่งของ โรงพยาบาลแม่สะเรียง เมื่อพระชัยฮวด ได้นำเด็กชาย จาก จังหวัดตาก มาทำการรักษาตัวที่นี้ และ ได้รับการบริการ การดูแลด้วยน้ำใจไมตรีที่ดีจนเกิดความประทับใจ ซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือในการมอบรถฉุกเฉิน ในครั้งนี้

ด้าน นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า รถพยาบาลส่งต่อคันใหม่ภายในรถเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือแพทย์ระดับสูงพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจึงเป็นประโยชน์ต่อทางโรงพยาบาลแม่สะเรียงเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ใช้ประโยชน์สำหรับไปรับหรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น