วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“แม่สะเรียงคัพ ครั้งที่ 1” เปิดสนาม 32 ทีม ลงชิงความเป็นเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ

Social Share

วันที่ 29 กรกฏาคม 2565 ที่สนามกีฬาศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว Otop องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิดการ แข่งขันเซปักตะกร้อ “แม่สะเรียงคัพ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2565 โดยนายสมคอย คำน้อย ประธานชมรมตระกร้อแม่สะเรียง นำทัพนักกีฬา จำนวน 32 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน โดยเป็นนักกีฬาตระกร้อชั้นนำจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันเพื่อชิงความเลิศในครั้งนี้ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อยกระดับมาตรฐาน การเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักกฎ กติกา รวมถึงทักษะในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อระดับประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนในชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

การแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น คือ รุ่นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน.จำนวน 22 ทีม.รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปีนักกีฬาต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2549 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 ทีม ดำเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้ตัดสินจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเชียงใหม่)พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานสากล และผู้เข้าร่วมแข่งขันจากสโมสรลีกตะกร้อระดับประเทศ