วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

ตลาดนัดหนูน้อย ตลาดนัดพอเพียงชุมชนทองสวัสดิ์ สอนเด็กเรียนรู้การจับจ่ายใช้สอย อย่างพอเพียง

Social Share

ตลาดนัดหนูน้อย ตลาดนัดพอเพียงชุมชนทองสวัสดิ์ สอนเด็กเรียนรู้การจับจ่ายใช้สอย อย่างพอเพียง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายยุทธศักดิ์ บุญเลียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ตลาดนัดพอเพียง ชุมชนทองสวัสดิ์ โดยเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสินค้าอาหาร ขนมหวาน น้ำ ผักผลไม้ สิ่งของประดิษฐวางจำหน่ายออกร้านเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสิ้น 33 บูธ

ด้าน นายศุภกิจ สี่สวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการตลาดนัดพอเพียง ชุมชนทองสวัสดิ์ ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน ของนักเรียน เพื่อนำไปซื้อขนมหรือซื้อสินค้าต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อาจจะมีการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและส่งผลกระทบเป็นภาระแก่ผู้ปกครองได้ การจัดตลาดนัดพอเพียง ชุมชนทองสวัสดิ์ จึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรู้และเข้าใจถึงความพอเพียง ลดการใช้ถุงพลาสติก เด็กมีความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเด็กมีความสนุกสนานในการจับจ่าย และ ขายของ สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับเด็กนักเรียน