วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

แม่สะเรียง เน้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งเป้าลดพื้นที่ไฟไหม้ 50% จากปี 2566

Social Share

แม่สะเรียง เน้น การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งเป้าลดพื้นที่ไฟไหม้ 50% จากปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2567 ภายหลังจากที่ทาง นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้ลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่วมประชุมเน้นย้ำตามคำสั่งการของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2567 พร้อมกันนี้ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อกระชับแผนการทำงาน โดยมี นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง และ นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมตั้งโต๊ะประชุมหารือเพื่อตกผลึกแผนปฏิบัติการสยบไฟป่าและหมอกควันไฟในพื้นที่

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชน ในการร่วมกันแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น pm 2.5 โดยเน้นการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปัญหาไฟป่า ด้วยความรวดเร็ว เข้าถึง ดับไว ซึ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่แบบเชิงรุก ตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 3 ระยะ ประกอบไปด้วย ระยะเตรียมการ ระยเผขิญเหตุ และ ระยะบรรเทา โดยเน้น 5 กิจกรรม ประกอบไปด้วย การประชาสัมพันธ์ การป้องกันไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิง การมีส่วนร่วม และ การดับไฟป่า สำหรับสถานการณ์ไฟป่าปี 2566 Hotspot สะสมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 9,378 จุด ในพื้นที่ป่ามีจุดความร้อย 9,125 จุด คิดเป็นร้อยละ 97.30% ของจุดความร้อนทั้งหมด ซึ่งเกิดในป่าอนุรักษ์ 5,669 จุด คิดเป็นร้อยละ 59.53% ในป่าสงวนแห่งชาติ 3,456 จุด คิดเป็นร้อยละ 36.85% และ นอกพื้นที่ป่า 253 จุด คิดเป็นร้อยละ 3.62%

ทั้งนี้ เป้าหมายในปี 2567 ลดพื้นที่เผาไม้ลง 50% จาก 1,608,017,.38 ไร่ในปี 2566 เหลือไม่เกิน 804,009 ไร่ ในปี 2567 และลดจำนวนจุดความร้อนลง 50% จาก 5,583 จุด ในปี 2566 เหลือไม่เกิน 2,792 จุด ในปี 2567 ซึ่งทุกฝ่ายจะบูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อลดพื้นที่ไฟไหม้ 50% จากปี 2566 ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ต่อไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม