วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่แม่สะเรียง รวบรวมข้อมูลส่งกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ์ที่หาย “ย้ำ” อย่าให้ข้อมูลบัตร ปชช. เพื่อเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพ

Social Share

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่แม่สะเรียง รวบรวมข้อมูลส่งกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ์ที่หาย “ย้ำ” อย่าให้ข้อมูลบัตร ปชช. เพื่อเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพ

วันที่ 11 มกราคม 2567 วัดท่าข้ามเหนือ (ศรีดอนชัย) ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอภิชาณ แก่นเพ็ชร คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.แม่ฮ่องสอน) พร้อมด้วย นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ร่วมกับ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนันตำบลบ้านกาศ และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้แนวทางแก่ราษฎรผู้ได้รับความเสียหายจากการโจรกรรมข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยย้ำประชาชนทั้ง กลุ่มผู้เสียหาย และผู้ที่ยังไม่ได้รับความเสียหาย อย่าให้ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนกับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพสามารถทำการโจรกรรมได้โดยง่าย พร้อมแนะ ส่งเสริมให้ราษฎรทุกรายทำการเปลี่ยนรหัสบัตรฯ ทุก ๆ 3 เดือน และควรยกเลิกการใช้รหัสที่ง่ายต่อการคาดเดาเช่น 123456 หรือ 111111 หรือ วัน/เดือน/ปีเกิด เจ้าของบัตรมากำหนดเป็นรหัสบัตร เพราะง่ายต่อการคาดเดาของมิจฉาชีพ และไม่ควรติดรหัสไว้หลังบัตรประชาชนเด็ดขาด

นายอภิชาณ แก่นเพ็ชร คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 โดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 จะได้รับสวัสดิการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบรีโภค 300 บาทต่อคน ต่อเดือน และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงตัม 80 บาทต่อคน คนละ 3 เดือน พบว่า เกิดเหตุกรณีที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ (ต่างจังหวัด) นำสินค้ามาแลกสิทธิ์ส่วนต่างที่เหลือ โดยมี ปชช. ในพื้นที่ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม และ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอาจจส่งผล ทำให้มีการแอบอ้างใช้ใช้สิทธิ์ของตนเองได้ ต้องรอการตรวจสอบ

สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง คลังจังหวัด จะได้เก็บข้อมูลของผู้เสียหาย เพื่อจะนำไปตรวจสอบกับทางกระทรวงการคลังว่า เงินในบัตรที่ถูกโจรกรรมเข้าบัญชีใคร และผู้ได้รับเงินดังกล่าวมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำหรือไม่ หากผู้เสียหายประสงค์ที่จะดำเนินคดี ทางคลังจังหวัด จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้เสียหายนำไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อไป สำหรับบัตรของ ปชช. ที่ได้ทำการเปลี่ยนรหัสกับทางธนาคาร ยังจะใช้ไม่ได้ในเดือนนี้ และจะใช้ได้อีกครั้งเมื่อวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

Cr. สุกัลยา บัวงาม