วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

แม่สะเรียง ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สืบสานประเพณีอันดีงาม

Social Share

แม่สะเรียง ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สืบสานประเพณีอันดีงาม

วันที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 18.30 น. ที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย บ้านทุ่งแล้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยมี ดร.สมบูรณ์ ปัญญาคม อดีตคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับทาง มูลนิธิแสนสุขสันต์ ผู้บริหารบ้านพัฒนาสุขภาพชายแดน คริสตจักรบ้านโป่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านพัฒนาสุขภาพชายแดน ของมูลนิธิแสนสุขสันต์ ปี พ.ศ 2567/2763 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอำเภอแม่สะเรียงได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉล่องประเพณีใหม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับบ้านพัฒนาสุขภาพชายแดนของมูลนิธิแสนสุขสันต์ เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒธรรมอันดีงามของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และ กลุ่มอื่นๆ และ เพื่อส่งเสริมชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้รู้จักพัฒนาตนเองและมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนร่วมกัของค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสุขภาพด้วยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดให้โทษ

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ถือ เป็นวันระลึกถึงปีใหม่ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

Cr. สุกัลยา บัวงาม