วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก นายอำเภอแม่สะเรียง รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้ อุบัติเหตุ”

Social Share

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก นายอำเภอแม่สะเรียง รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้ อุบัติเหตุ”

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า เมื่อปี 2566 อำเภอแม่สะเรียง เกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุราในขณะขับรถ, ขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ช่วงอายุของผู้ได้รับอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงอายุ 20 – 29 ปี

อำเภอแม่สะเรียง ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้ อุบัติเหตุ” ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง การจัดตั้งจุดตรวจหลัก 4 จุด ได้แก่ จุดตรวจค่ายทหารพราน จุดบริการห้วยทราย จุดตรวจหน้าถ้ำ และจุดตรวจบ้านไร่

โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) ปฏิบัติตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนตามมาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง (ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาไม่ขับ โทรไม่ขับ ง่วงไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ต้องมีใบอนุญาตขับรถ)

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอแม่สะเรียง ได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมกู้ชีพและกู้ภัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Cr. สุกัลยา บัวงาม