วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมาก เชิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน

Social Share

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมาก เชิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนชั่วคราว หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ในนามคณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมาก ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “สร้างอาคารเรียนชั่วคราว”โรงเรียนบ้านป่าหมาก เนื่องจากคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 วลาปโระมาณ 23.45 นาฬิกา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาการเรียน โรงเรียนบ้านป่าหมาก ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.เม่ฮ่องสอน ทำให้ตัวอาคารเรียนได้รับความเสียหาย จนไม่ปลอคภัยต่อ การใช้ทำการเรียนการสอน โดยมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ต้องย้ายห้องเรียนชั่วคราว เป็น นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 ที่ห้องเรียนได้รับผลกระทบ ทั้งหมดรวม 56 คน ไปห้องเรียนชั่วคราว ก่อน ฉะนั้น ทางคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมาก ได้ประชุมหารือและมีความเห็นร่วมการที่จะจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้แก่น้องๆ นักเรียนศิษย์ โดยสามารถ โอนเข้าบญชี ออมสิน 020-429-285-487 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมาก

ปัจจุบัน เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่น้องๆนักเรียนศิษย์ปัจจุบันได้ตามปกติในช่วงเวลาที่รออาคารเรียนหลังใหม่ ดังนั้นคณะกรรมการศิษย์เก่าๆจึงใคร่ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมากทุกท่าน พร้อมทั้งญาติมิตรที่มีจิต อันเป็นกุศลทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้ากาพทอดผ้าป่าสามัดดี เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โรงเรียนบ้านป่าหมาก” ตามกำลังศรัทธา โดยมีกำหนดการ วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ตั้งขบวนกองผ้าป่าหน้าโรงเรียนบ้านป่าหมาก เวลา 09.30 น. พิธีทอดถวายผ้าป่าเพื่อการสร้างอาการเรียนชั่วคราว เวลา 11.00 น. ถวายกัตตาหารเพลแด่พระภิกบุสงฆ์ เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

สำหรับโรง เรียนบ้านป่าหมาก ปัจจุบันทีนักเรียนอยู่ 90 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 9 ฃั้นเรียน มีบุคคลกรทางการศึกษารวม 17 คน และ อาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารตามแบบ สปช-105 สร้างเมื่อปี พ.ศ 2526 มีอายุถึง 40 ปี ย้ายนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 ที่ห้องเรียนได้รับผลกระทบ ทั้งหมดรวม 56 คน ไปห้องเรียนชั่วคราวก่อน

Cr. สุกัลยา บัวงาม