วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

นายอำเภอแม่สะเรียง ทำพิธีอัญเชิญ เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่เหาะใต้ พร้อมจัดแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

Social Share

นายอำเภอแม่สะเรียง ทำพิธีอัญเชิญ เงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่เหาะใต้ พร้อมจัดแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่บ้านแม่เหาะใต้ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่เหาะใต้ โดยมี ว่าที่พันตรีรณยุทธ์ มะโนวงศ์ พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียงนายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง นายศุภชัย ใจยอด เกษตรอำเภอแม่สะเรียง กำนันตำบลแม่เหาะ ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่เหาะ ประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม เข้าร่วมพิธี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2546 เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีปัญหายาเสพติดมาก่อน และสามารถใช้พลังของประชาชน ช่วยหันแก้ไขปัญหาได้ โดยสันติวิธี โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขายและผู้เสพ ให้กลายเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พระองค์จึงได้ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นกองทุนขวัญถุงให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ที่ต่อสู้กับยาเสพติด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน และเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใย ที่แม่ของแผ่นดิน มีต่อพสกนิกรตลอดมา โดยให้เรียกกองทุนนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

บ้านแม่เหาะใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่เหาะ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และดำเนินการขยาย หรือต่อยอดทรัพย์พระราชทานเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในกิจการป้องกันและปราบรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ต่อไป ซึ่งในวันนี้หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และประชาชน ได้แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล จำนวน 11,770 บาท

Cr. สุกัลยา บัวงาม