วันพุธ, 8 ธันวาคม 2564

อัยการแม่สะเรียง มอบทุนแก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์

Spread the love

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 นายพันเลิศ เอกบรมสิริ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง ในฐานะตัวแทนของสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สะเรียง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี การเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” นอกจากนั้น เงินที่ได้รับจากการบริจาคทางโรงเรียนจะจัดสรรเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ ผู้สนใจบริจาคสามารถติดต่อแจ้งความจำนงบริจาคทุนการศึกษาได้ที่งานแนะแนว โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เพื่อทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาต่อไป

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 315 หมู่ที่ 1 ถนนแม่สะเรียง-ท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อโรงเรียนตามพระนามของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น

Cr. สุกัลยา​ บัวงาม

เรื่องมาใหม่