วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

ครูบำนาญแม่สะเรียง – สบเมย ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2566

Social Share

ครูบำนาญแม่สะเรียง – สบเมย ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครู ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่สำนักงาน หน่วยบริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการครูบำนาญแม่สะเรียง-สบเมย ซึ่งมีสมาชิกครูบำนาญ กว่า 300 คน นำโดย นายประเสริฐ วิริยะภาพ ประธานชมรมครูบำนาญแม่สะเรียง – สบเมย ได้เดินทางร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร 66 รูป และ ทำพิธีทางศาสนาและบูชาบูรพาจารย์ อุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้ล่วงลับ เนื่องในวันครู ประจำประจำปี 2566 ครั้งที่ 67