วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

แม่สะเรียงตั้งจุดบริการ One Stop Service แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคยัง ฟรี

Spread the love


นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมนายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ทหารพรานที่ 36 เปิดจุดแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค อีกหนึ่งหนทางช่วยเหลือ พร้อมบริการแบบ One Stop Service ผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 ที่บริเวณจุดตรวจหน้าค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ริมถนนทางหลวงหมายเลข 108 แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและรวดเร็ว นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ ทหารพราน 36 บูรณาการความร่วมมือ ในการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนแบบ One Stop Service และจุดแจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค ทั้งน้ำดื่ม ข้าวสาร นมกล่อง และ อาหารแห้ง เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ทุกคน เข้าแถวแบบเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อความสะดวกในการดูแลจัดระเบียบและความปลอดภัยนอกจากนี้ กิ่งกาชาดเภอแม่สะเรียง และทหารพราน 36 ได้จัดชุดเคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ แจกจ่ายอาหาร-ยาเวชภัณฑ์ และประสานให้ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบ ส่วนกรณีที่มีผู้มีจิตศรัทธานำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สามารถนำมาสมทบได้ที่จุดบริหารแห่งนี้เช่นเดียวกัน