วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

วัดศรีบุญเรือง นำพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามชาติ เสริมมงคลชีวิตรับโชครับชัยปีกระต่ายทอง

Social Share

ที่วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล รับโชครับชัยปีกระต่ายทอง ค่ำคืนส่งท้ายวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ก้าวสู่วันใหม่ปีใหม่ 1 มกราคม 2566 เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตแก่ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง

ทั้งนี้ พระอัษดิน วิสุทฺธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง นำคณะสงฆ์ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สะเดาะห์นพเคราะห์ ส่งเคราะห์แบบฉบับล้านนา จุดเทียนชัยยะมงคลเสริมดวงชะตา โชคลาภ บารมีหนุนนำรับทองปีกระต่าย ตักบาตรเที่ยงคืน ทอดผ้าป่าถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟ เพื่อชำระหนี้สงฆ์ พร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดี ๆ ที่เป็นมงคล ลด ละ เลิกอบายมุข น้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความผาสุกของตนเองและครอบครัว