วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สร้างขวัญและกำลังใจแก่ทหารพรานที่ 36

Social Share

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พล.อ.เจน คีรีทวีป พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัยเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับ ร้อยเอก สง่า ตั๋นเปี้ย นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 36

การมอบสิ่งของครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ 36 โดยมี นาย ไพโรจน์ ภทัรพาณิชย์กุล อดีตกรรมธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมร่วมส่งมอบสิ่งของในครั้งนี้