วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

อดีตกรรมาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน นพค.36 เข้าปรับผิวถนนให้ราบเรียบ ปชช. เดินทางเข้าออกสะดวกยิ่งขึ้น

Social Share

อดีตกรรมาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน นพค.36 เข้าปรับผิวถนนให้ราบเรียบ ปชช. เดินทางเข้าออกสะดวกยิ่งขึ้น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นาย ไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีตกรรมาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามจิตอาสาประสานงานโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐช่วยพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำถนน เส้นทางจาก ปากทางเข้าสู่ หมู่บ้านแม่ลิด-บ้านสุดห้วยนา ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กว่า 15 กม. โดยประสานการสนับสนุนจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำเครื่องจักรลงพื้นที่ปรับพื้นผิวถนนให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรมากยิ่งขึ้น

 

ต่อมา นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล อดีตกรรมาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในนามจิตอาสาประสานงานโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐช่วยพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการทำถนน เส้นทางจาก ปากทางเข้าบ้านแม่ลิด-บ้านสุดหัวนา-บ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ. แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยระยะทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทหารพัฒนา นพค.36 บ้านคอนผึ้ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ปรับถนนให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรมากยิ่งขึ้น

นายไพโรจน์ ภัทรพาณิชย์กุล กล่าวว่า ในนามจิตอาสาประสานงานโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้ทัดเทียมกับคนทั่วไปที่อยู่ในเมืองซึ่งเป็นปัญหาระยะยาวที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และเนื่องจากแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป กระผมยินดีเป็นกระบอกเสียงและพร้อมประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อผลักดันปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ โดยที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนเข้ามาและช่วยเป็นปากเสียงให้ชุมชน และประชาชน อาศัยอยู่แต่ละพื้นที่ ได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองที่มีความยากลำบากในการเดินทาง จำนวนไม่น้อยที่ต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น น้ำ ไฟฟ้า ถนน เป็นต้น

ทางด้าน นายน้อย สุขาวรรณ ชาวบ้านในหมู่บ้านสุดหัวนา หมู่ที่ 2 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีความเดือดร้อนเรื่องการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในเวลาฤดูฝนจะลำบากมากๆในการเดินทางหากชาวบ้านป่วยไข้ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลใน อ.แม่สะเรียง 2-3 ชั่วโมง ตอนนี้ดีใจมากๆที่ ท่านไพโรจน์ ได้ประสานขอหน่วยงานภาครัฐ นพค.เข้ามาปรับปรุงถนนให้ชาวบ้าน ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น