วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

ประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียงพาครอบครัวทำบุญตักบาตรเช้าวันแรกงานออกหว่า ประเพณีออกพรรษา เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต

Social Share

วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณถนนสายบ้านโป่ง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นถนนสายหนึ่งที่มีความงดงามในช่วงงานบุญประเพณีออกหว่า หน้าบ้านเรือนราษฏรได้มีการจัดประดับประดาราชวัตรประทีปโคมไฟอย่างงดงาม และ เช้าวันนี้ เป็นเช้าวันแรก การทำบุญตักบาตร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาวอำเภอแม่สะเรียง ที่เป็นการตักบาตรที่เช้าที่สุดในประเทศไทยโดยจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าบ้านของตนเองในตอนเช้าตรู่ ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 -11 ตุลาคม

การตักบาตรอาหารสดในวันแรก เนื่องจากชาวอำเภอแม่สะเรียงเชื่อว่า การตักบาตรที่หน้าบ้านของตนเองจะเป็นสิริมงคลต่อบ้านและคนในครอบครัว ซึ่งจะแตกต่างจากงานประเพณีออกพรรษาในท้องถิ่นอื่น การตักบาตรทั้ง 3 วัน มีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตจากวัดต่าง ๆ ไปตามเส้นทางปกติที่ทำเป็นกิจวัติ กว่า 200 รูป เป็นลักษณะวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียงที่จะรอตักบาตรพระบริเวณหน้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ประดับประดาด้วยซุ้มราชวัตรประทีปโคมไฟ ซึ่งการตักบาตรในช่วงเทศกาลออกพรรษา ถือเป็ฯการพบปะระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงที่ได้เดินทางกลับบ้านในช่วงงานบุญประเพณีออกหว่า