พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ขอดวงวิญญานของท่านจงสู่สุคติ ณ สัมปรายภพ

Social Share

วันที่ 15 กันยายน 2565 ที่วัดอมราวาส ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพของ นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ณ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันอังคารที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น. สิริรวมอายุได้ 64 ปี และได้กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ สุสานกลาง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ประวัติผู้วายชนม์ นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เกิดเมื่อวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2501 ที่อยู่บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นบุตรของ นายธีระเดช บำรุงกิจ และ นางสมจินต์ บำรุงกิจ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา รวม 5 คน ด้านครอบครัว ได้สมรสกับ นางกรองทอง บำรุงกิจ มีบุตร-ธิดา 2 คน การศึกษาสำเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พ.ศ.2549-2553 ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พ.ศ. 2556-2563 ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาตำบลแม่สะเรียง ล่าสุด พ.ศ. 2564-13 กันยายน พ.ศ.2565 ดำรงตำแหน่ง นายกเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สังกัดกระทรวง มหาดไทย ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)