วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

นายอำเภอแม่สะเรียง มอบรอยยิ้มสิ้นสุดการรอคอยกว่าแปดทศวรรษรับบัตรประชาชน

Social Share

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้แก่ นางเช่งด่วย สุพิมาน อายุ 85 ปี และนายโหล่งฟู สุพิมาน อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 337/6 ม.6 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ ได้รับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2564) ข้อ 93 คนสัญชาติไทยไม่มีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เพราะตกสำรวจทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 พร้อมกันนี้ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้ร่วมมอบ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และเงิน

นายอำเภอแม่สะเรียง ระบุว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับ นางเช่งด่วย อายุ 85 ปี และ น้องชายนายโหล่งฟู สุพิมาน อายุ 77 ปี ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ที่ใช้เวลาอันยาวนานรอมากว่า แปดถึงเจ็ด ทศวรรษ ณ บ้านดงสงัด ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นานหน่อยแต่ก็ได้”สัญชาติไทย”นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวทิ้งท้าย