วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง คว้ารางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

Social Share

นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา ป.4-6 ในการแข่งขันประกวด GLOBE Student Research Compettition 2024 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2567 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวด GLOBE Student Research Compettition 2024 ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รอบตัดสิน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสสวท.และการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งผลการประกวด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประถมศึกษา ป.4-6 ชื่อผลงานวิจัยการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพแวดล้อมบางประการภายใต้สวนลำไย เพื่อการพัฒนาเป็นไร่นาป่าผสมหรือวนเกษตร(Agro Forestry) ในพื้นที่สทก.เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา หมู่บ้านจอมกิตติ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 20,000บาท ซึ่งในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ(ทสรช.) สนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยจากมูลนิธิใจกระทิง และการให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนและคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในการเข้าร่วมครั้งนี้นักเรียนได้รับประสบการณ์ การฟังบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนางานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับเพื่อนๆ นักเรียน ครู นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนต่อไป

ทั้งนี้ เด็กๆนักเรียนยังเคยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลงานวิจัย Globe Asia-Pacific Regional Office โดย GLOBE India นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านน้ำ และ/หรือพื้นที่ชุ่มน้ำในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่าน Zoom VDO Conference โดยเชิญโรงเรียนในโครงการ GLOBE จากประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้มีการใช้หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดของ GLOBE (GLOBE Protocols) ในการทำงานวิจัยทางด้านน้ำ และ/หรือ พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยร่วมกับสมาชิกโครงการ GLOBE ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (GLOBE Student Research Competition 2023)

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ และกล่าวต่อว่า โดยโครงการ GLOBE ได้พิจารณาและเชิญนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวด GLOBE SRC2023 เข้าร่วมนำเสนอผลงานสำหรับการนำเสนอ เป็นตัวแทนของประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก นำเสนอผลงานวิจัย แบบออนไลน์ จัดโดย GLOBE ประเทศอินเดีย และใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ รร.ผ่านการคัดเลือกระดับประเทศเข้าไปนำเสนองานวิจัยทั้งระดับประถม และม.ต้น ที่ได้รับรางวัลคือ ระดับชั้นประถม และเคยได้เป็นตัวแทนของประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก นำเสนอผลงานวิจัย แบบออนไลน์ จัดโดย GLOBE ประเทศอินเดีย

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่