วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เชิดชูวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์โลก สบอ.16 แม่สะเรียง จัดกิจกรรมร่วมรำลึก

Social Share

วันที่ 30 กรกฏาคม 2565 ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ชุดอนุรักษ์ป่า และชุดปฏิบัติการดับไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 320 นาย ร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2565 และรับฟังการถ่ายทอดสดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก สำหรับกิจกรรม มีพิธีวางพวงมาลาระลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าร่วมกัน โดยสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 1992 ได้ลงมติในปีพุทธศักราช 2549 ได้กำหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก เพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นการบูรณาการความร่วมมือในการลาดตะเวน เฝ้าระวัง สืบค้น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสอดส่องดูแลจากพี่น้องประชาชน ผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านถือว่าพบการกระทำผิดน้อยลง จากการเพิ่มมาตราการความถี่ในการลาดตระเวน พบการกระทำผิดในการแผ้วถาง เผ่าป่า น้อยลง

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ในการรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งอาหารแหล่งรักษาสมดุลธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ล้วนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศ