นายอำเภอแม่สะเรียง นำ พุทธศาสนิกชน ร่วม เวียนเทียนรอบองค์เจดีย์วัดอุทยารมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

Social Share

นายอำเภอแม่สะเรียง นำ พุทธศาสนิกชน ร่วม เวียนเทียนรอบองค์เจดีย์วัดอุทยารมณ์ เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ วัดอุทยารมณ์ หรือ วัดจองสูง นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง นางธนพินท์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ส่วนราชการ และ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ร่วมปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์วัดจองสูง เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ในวันสำคัญทางศาสนาอย่าง “วันมาฆบูชา 2567” ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นอีกหนึ่งวันที่พุทธศาสนิกชนจะออกไปทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน ที่วัดใกล้บ้าน เพื่อเสริมบุญและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อานิสงส์ของการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ทำให้ให้กายสำรวมขึ้น มีความสงบ มีจิตใจที่สะอาด มีสมาธิ เพราะขณะที่เวียนเทียนเราต้องมีความสำรวมกาย วาจา ใจ ช่วยให้ไม่ลืมตัว ลดทิฐิเมื่อกายและใจสงบเย็น จะสามารถสลัดออกจากภูมิเปรต เดรัจฉาน อีกทั้งบันดาลให้จิตพ้นอบายภูมิได้

Cr. สุกัลยา บัวงาม