วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

นายอำเภอแม่สะเรียง โชว์ ดริปกาแฟจากหวดไม้ไผ่ “หว่าเนอมู” ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเชื่อมโยงวิถีชีวิต ชนเผ่าปกาเญอ

Social Share

นายอำเภอแม่สะเรียง โชว์ ดริปกาแฟจากหวดไม้ไผ่ “หว่าเนอมู” ผลิตภัณฑ์แปรรูปการเชื่อมโยงวิถีชีวิต ชนเผ่าปกาเญอ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานวิถีชนเผ่าปกาเญอ ในนิทรรศการจุดหนึ่งที่น่าสนใจของ ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นางจิรนันทื เจียมเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายวิชา ประเสริฐศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง เยี่ยมชมนิทรรศการ และ การนำเสนอผลงานต่างๆ ของพี่น้องชนเผ่าปกาเญอ

ทั้งนี้ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ โชว์การดริปกาแฟผ่าน อุปกรณ์ไม้ไผ่ หวดไม้ไผ่ หรือ ที่ดริปกาแฟ ปวาเก่อญอ “หว่าเนอมู” ที่แปลว่า ไม้ไผ่หอม เป็นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มผู้ปลูกกาแฟแม่ลิดป่าแก่ ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า BCG โดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวนิรมล นะซอ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ดริปกาแฟ “หว่า เนอ มู” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายชุมชนบนพื้นที่สูงในการสร้างรายได้ผ่านการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการท่องเที่ยวสีเขียวเชิงเอกลักษณ์ ที่มุ่งหวังให้เกิดการสร้างสรรค์เศรษฐกิจในชุมชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายด้านการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสังคม ทำให้ชุมชนบนพื้นที่สูงสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องการแปรรูปไม้ไผ่

กิจกรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนปกาเญอ โดยการผลิตที่ดริปกาแฟ ปวาเก่อญอ “หว่าเนอมู” จำหน่ายพร้อมผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านแม่ริดป่าแก่ กาแฟอาราบิก้า 100% ที่ชุมชนผลิตขึ้น เป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไม้ไผ่ธรรมชาติให้คงอยู่ควบคู่ โดยจำหน่าย ใน ราคาชุดละ 350 มีที่ดริป 1 แก้ว 2 ใบ ช้อน 2 ใบ หรือ ขายคู่กาแฟ 1 ถุง ในราคา 510 บาท

ความพิเศษของที่ดริปกาแฟ “หว่าเนอมู” เป็นการนำชุดองค์ความรู้ดั่งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยง ว่าด้วยเรื่องไม้ไผ่ ตั้งแต่ การคัดเลือกไม้ไผ่ ระยะเวลาในการตัดที่ต้องตัดระหว่างเดือน พ.ย- ธ.ค ซึ่งช่วงเวลานี้ เนื้อไผ่จะสมบูรณ์มากจะไม่มีปัญหาเรื่องมอดกัดกิน และในการตัดไม้ไผ่ต้องมีเทคนิคในการดูเช่นสีของไม้ไผ่ที่แก่จัดออกสีเหลืองเล็กน้อยไม่เขียวจัด และดูจุดสำคัญคือข้อต่อแค่ข้อของไม้ไผ่ต้องมีลักษณะลายที่ตรงในแถวเดียวกัน ตัดเสร็จนำมาตากแดดอ่อนๆ (ไล่อากาศฆ่าเชื้อ)และเก็บไว้ในที่แห้ง จากนั้นเข้่าสู่กระบวรการทำที่ดริปกาแฟหว่าเนอมู เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยน้ำมาล้างให้สะอาด แล้วต้มด้วยน้ำร้อนจัดที่นำขมิ้นสดมาตำให้ละเอียดจนน้ำเดือด (ขมสิ้นสดเพื่อให้สีที่สวยงามและรักษาเนื้อไม้)นำที่ดริป หว่าเนอมู นำลงไปต้มประมาณ 20 นาที (ฆ่าจากนั้นก็นำที่ดริปกาแฟหว่าเนอมู ออกมาตากแดดร้อนจัดประมาณ 2 ชม.และตากผึ่งลมไว้นานๆ และขั้นตอนสุดท้ายนำไปล้างให้สะอาดและทดลองนำไปใช้

Cr. สุกัลยา บัวงาม