วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

บริษัทครอบครัวผักสด ทำ MOU เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ร่วมคืนคนดีสู่สังคม ให้โอกาสผู้ต้องขังมีอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นทุนชีวิตก่อนพ้นโทษ

Social Share

วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 ที่ บริษัท ครอบครัวผักสด จำกัด ต.แม่เหาะ นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาพื้นฐานอาชีพผู้ต้องขังก่อนและหลังพ้นโทษ ระหว่างเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง โดย นายเทอดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง และ นายวิทยา หวานซึ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทครอบครัวผักสด จำกัด ร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ในเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง โดยมี ว่าที่พันตรี รณยุทธ์ มะโนวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง และ นางปารชญา พิสูตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง นายวิชา ประเสริฐศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ในครั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการเปิดประตูรับผู้ต้องขังเข้าทำงานเพื่อสงเคราะห์ผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษและพ้นโทษ ให้คิดทำความดี คิดทำงานสุจริต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ในการคืนคนดีสูงสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างการยอมรับในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนภายหลังการพ้นโทษอีกด้วย

ด้าน นายวิทยา หวานซึ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทครอบครัวผักสด จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้ทำ MOU กับเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 บริษัทฯ เห็นว่าการจ้างแรงงานผู้ต้องขัง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมก่อนพ้นโทษ ประกอบกับ ทางบริษัทต้องการสร้างการรับรู้แก่ผู้ต้องขังว่า ยังมีการสุจริตอีกมากมายที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้ได้ จึงมีความต้องการจ้างแรงงานผู้ต้องขังของเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เพื่อใช้เป็นแรงงานคัดแยกและบรรจุผลิตภัณฑ์ผักสดในส่วนของสายการผลิตของบริษัทฯ โดยทางบริษัทจ่ายค่าแรงตามอัตราแรงงานขั้นต่ำของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้หากผู้ต้องขังพ้นโทษ ทางบริษัทก็ยินดีรับผู้ต้องขังเหล่านี้กลับมาทำงานตามปกติซึ่งถือว่าเป็นการให้โอกาสและสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ที่หลงผิดได้กลับตัวเป็นคนดีสู่สังคม