วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

รพ.สต.บ้านซาง อ.แม่ริม นำชาวบ้านบริหารร่างกายตามศาสตร์มณีเวชสร้างสมดุลกระดูก แก้ปัญหาปวดไหล่ ปวดต้นคอ นิ้วล็อค

Social Share

รพ.สต.บ้านซาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำชาวบ้านบริหารร่างกายตามศาสตร์มณีเวชสร้างสมดุลกระดูก แก้ปัญหาปวดไหล่ ปวดต้นคอ นิ้วล็อค

นางณฤชล รัญเสวะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านซาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านซาง นำชาวบ้านหมู่ที่ 1 จำนวน 80 คน มาฝึกปฏิบัติการทำท่ากายบริหารมณีเวช เพื่อโครงสร้างของกระดูกในร่างกายให้อยู่ในลักษณะสมดุล เพื่อทำให้การไหลเวียนของเลือด ลม น้าเหลือง และระบบประสาทในร่างกายไหลเวียนได้สะดวก เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาการปวดไหล่ ปวดต้นคอ นิ้วล็อค เวียนศีรษะ ซึ่งจากการตรวจร่างกายของเจ้าหน้าที่พบว่า โครงสร้างของร่างกายไม่อยู่ในลักษณะสมดุล การไหลเวียนต่างๆบกพร่องซึ่งเป็นสาเหตุของการผิดปกติ ไม่สบายของร่างกาย เช่น การยืน การนั่ง การเดิน การยกของ การหิ้วของหนักที่ถูกไม่ต้อง เป็นต้น

สำหรับปฏิบัติการทำท่ากายบริหารมณีเวชแบบง่ายๆที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีที่บ้านโดยใช้เวลาไม่นานประกอบด้วย ท่าสวัสดี ท่าโม่แป้ง ท่าปล่อยพลัง ท่าถอดเสื้อ

ท่าสวัสดีมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 1. ยืนเท้าขนานเป็นเลข11 พนมมือประสานกลางหน้าอก ข้อมือตั้งฉากกับแขน กดแน่นพอสมควรมือทั้งสองห่างจากอกเล็กน้อย หายใจเข้าออกช้าๆ
 2. ประสานนิ้วมือ 2 ข้าง ดันลงตรงๆจนข้อศอกตั้งตรง หายใจออกช้าๆ ยกมือ 2ข้างขึ้นเหนือ ศีรษะ โดยไม่งอข้อศอกให้สูงที่สุด มองตามมือหายใจเข้าช้าๆให้เต็มปอด
 3. แยกมือ 2 ข้างออกจากกันให้ข้อมือแอ่น 90 องศา ผายมือไปข้างหลัง หายใจออกช้าๆ
 4. ลดแขนลงมาจนแนบกับลาตัวโดยไม่งอข้อศอก

ท่าบริหารดังกล่าวเมื่อทำบ่อยๆจะสามารถแก้ปวดไหล่ ปวดต้นคอ เวียนศีรษะได้

ท่าโม่แป้งมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 1. กามือทั้ง 2 ข้างตั้งตรงข้างหน้าคล้ายจับท่อนไม้ที่ตั้งฉากกับพื้น ข้อมือแอ่นออกเล็กน้อย ยกมือสูงระดับไหล่ มือห่างกันประมาน 1 ฝ่ามือหายใจเข้าช้าๆ
 2. ดันมือทั้ง 2 ข้างไปข้างหน้าตรงๆหายใจออกช้าๆ
 3. เมื่อสุดแขน แยกมือออกจากกันเหมือนปิดม่าน ข้อศอกตั้งตรงหายใจเข้าช้าๆ
 4. เมื่ออ้าแขนออกจากกันสุด ให้งอข้อศอกดึงกลับไปข้างหลัง ให้แขนอยู่ระดับไหล่ ดึงกลับช้าๆและหายใจออกช้าๆ

ท่าบริหารดังกล่าวเมื่อทำบ่อยๆจะสามารถแก้ไหล่ติด ข้อศอกติด นิ้วล็อค

ท่าปล่อยพลังมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 1. ยืนตรงปล่อยแขนและมือไว้ข้างลาตัว ยกมือเหยียดไปข้างหน้าพร้อมกัน 2 ข้าง
 2. ยกแขนขึ้นไปเหนือศีรษะตรงๆ หายใจเข้าช้าๆเหยียดแขนให้สุด
 3. งอข้อศอกออกด้านข้าง ให้ฝ่ามือเลื่อนมาตรงๆ เหมือนลูบกระจกลงมาถึงระดับไหล่
 4. ดันฝ่ามือทั้ง 2 ข้างไปข้างหน้าแรงๆ พร้อมหายใจออกแรงๆเป็นการปล่อยพลัง

ท่าบริหารดังกล่าวเมื่อทำบ่อยๆ จะสามารถแก้ปัญหาแก้ไหล่ติด ปวดข้อมือ ปวดต้นคอ ปวดศีรษะ

ส่วนท่าบริหารท่าสุดท้ายได้แก่ ท่าถอดเสื้อมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 1. 1. กำมือทั้ง 2 ข้าง ทำมือคล้ายจับชายเสื้อยืดเตรียมจะถอดเสื้อ แขนขนาน อยู่ระดับหน้าอก
 2. 2. ยกแขน 2 ข้างช้าๆขึ้นเหนือศีรษะ ให้แขนอยู่ระดับเดียวกันอย่าให้แขนซ้อนกันหรือแตกกัน จนถึงกลาง ศีรษะ หายใจเข้าช้าๆ
 3. ชูแขนสูง ให้แขนแนบหู หลังมือประกบกัน
 4. กระดกข้อมือขึ้น แบมือที่กำออก แอ่นมือ 90องศาเหมือนท่ารำละคร
 5. วาดแขน 2 ข้างไปด้านหลัง ข้อศอกเหยียดตรงหายใจออกช้าๆ

อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านซาง ขอให้ผู้ป่วยที่มีอาการต่างๆเหล่านี้ได้นำการทำท่ากายบริหารมณีเวชแบบง่ายๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที ก็จะทำให้ร่างกายเกิดสมดุล การไหลเวียนเป็นปกติ ลดการเจ็บป่วยได้

เรื่องมาใหม่