วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่องความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

Social Share

นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่องความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่ลาน้อย นายวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และ สามารถเก็บพืชผักสวนครัว ที่ออกผลผลิตจนสามารถนำผักมารับประทานกันในหลายเดือน พร้อมดำเนินการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ต่อเนื่องร่วมกับทาง เกษตรแม่ลาน้อย พัฒนาชุมชนแม่ลาน้อย เหล่า สมาชิก อส.แม่ลาน้อย

กิจกรรมบ้านนี้มีรัก เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และเพื่อสร้างสังคมเกื้อกูล เพิ่มพูนความสามัคคี ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่