วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ ม.แม่โจ้ มอบนโยบายพร้อมโชว์หยอดเมล็ดปลูกข้าวโพด หนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้เกษตรกร

Social Share

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่ ม.แม่โจ้ โชว์ปลูกถั่วเหลืองสร้างแปลงต้นแบบ งาน“นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” หนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ให้เกษตรกร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สาธิตการปลูกถั่วเหลืองด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนพื้นที่ 200 ตารางวา ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นแปลงต้นแบบการปลูกถั่วเหลือง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของงาน “นวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทย เพิ่มรายได้เกษตรกร” ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร, รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะทำงานของมหวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นอกจากนี้ทาง ม.แม่โจ้ ได้แนะนำผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือกเอาคุณสมบัติเด่นที่ต้องการ ได้แก่ ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2 , ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ 1 เอ และ ข้าวหอมแม่โจ้ 9 ข้าวหอมคุณภาพเพื่อคนไทย พร้อมผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อเผยแพร่ออกสู่เกษตรกรด้วย

ด้าน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังจากมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษา และกลุ่มเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ได้ลงพื้นที่แปลงเพาะปลูกถั่วเหลือง ก่อนจะโชว์หยอดถั่วเหลืองในแปลง และการปลูกถั่วเหลืองแบบต่างๆ ทั้งแบบดั้งเดิมที่ใช้ไม้กระทุ้งให้เป็นหลุมก่อนหยอดเมล็ด การพัฒนานวัตกรรมด้วยการหยอดแบบรถไถ และการใช้รถแทร็กเตอร์พรวนหน้าดิน เพื่อทำการเพาะปลูก พร้อมชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อหว่านปุ๋ยในแปลงเกษตร ลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร และประหยัดเวลาในการเพาะปลูก

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมาดูนวัตกรรมเพื่อการเกษตร โดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมทางด้านการเกษตร และการใช้โดรนหยอดปุ๋ยในแปลงเกษตรจะใช้ต้นทุนค่าปุ๋ยประมาณ 120 บาทต่อไร่ หากเป็นการหยอดโดยใช้แรงงานคนจะมีต้นทุนไม่ต่ำกว่า 300 บาทต่อไร่ นอกจากนี้จะได้เดินทางไปยังพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชมการเพาะปลูกถั่วเหลืองและการส่งเสริมการเพาะปลูกด้วย เพราะถั่วเหลืองถือเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และทำให้เกิดรายได้จากการเพาะปลูก สามารถประหยัดน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง ในขณะที่การป้องกันเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ พยายามปรับปรุงภาคการผลิต และภาคการนำเข้า ปรับปรุงระหว่างดีมานและซัพพลาย ที่ผ่านมาไม่เคยมีการวิเคราะห์ว่าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำเป็นอย่างไร และไม่เคยเอาตลาดนำและนำเอานวัตกรรมเสริมรายได้เกษตรกร ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำมา

เรื่องมาใหม่